Underkonstruktion.dk

Manifest

Manifest for Café Under Konstruktion

Caféen er under konstruktion. Dens fysiske, sociale og politiske rum skal løbende udvikles. Dette er cafeens manifest: det er ikke tænkt som en begrænsning, men som et udgangspunkt, der giver muligheder for caféens videre udvikling.

Caféen er politisk og tager aktivt stilling til samfundet. For os handler politik mindre om parlamentarisme og paroler, og mere om at ændre samfundet gennem handling.

Caféen skal være et sted med holdning, hvor den politiske bevidsthed og muligheden for at drikke kaffe i hyggelige og afslappede omgivelser kombineres. Som scene skal caféen fortrinsvis tilbyde rum for arrangementer med samfundskritiske og eksperimenterende perspektiver: politiske debatoplæg, workshops, og kunst, teater og musik af ikke-kommerciel art.

I caféen vi vil kæmpe imod hierarkier og uformelle magtstrukturer. Vi har et fælles ansvar for at modarbejde sexisme, racisme og andre former for undertrykkende praksisser. Vi vil ikke tolerere nedgørende adfærd og personer skal ikke dømmes på deres køn eller hudfarve. Det er ikke en fasttømret opfattelse af det politisk korrekte der skal afgøre om du føler dig velkommen i caféen. Vi vil vedvarende kritisere det bestående, da en sådan kritik muliggør en konstruktiv udfordring af os selv og caféens gæster.

Som en del af Folkets Hus og i tråd med dets tradition skal caféen fungere som et åbent og imødekommende sted, hvor man har en god chance for at blive udfordret på sine forestillinger om verden. Vi ønsker at caféen åbner muligheder for at vi kan skabe et levende socialt, politisk og kulturelt alternativ.

I organiseringen af caféen vil vi gerne undgå at magten bliver centreret omkring enkelte personer, og at resten af gruppen reduceres til statister. Vi vil løbende skabe en bedre café gennem vidensdeling, gensidig tillid, evaluering af vores organisationsmodel og oplæg om uformelle magtstrukturer. Gennem kollektiv styring af økonomi og overskud skal caféen vise et alternativ til det kommercielle byliv. Caféens organisering udtrykker vores behov for fællesskaber, der drives af andre ønsker end personlig vinding. Vi vil gøre op med forbrugssamfundets præstationsfordring, ensretning og profitorientering, ved at skabe en kultur, der styres af og for mennesker.