Underkonstruktion.dk

Fonden

OBS: Fonden er pr. 20.09 2011 lukket for ansøgninger. Folkets Hus har brug for en gang renovering, så det er besluttet at give fondens overskud til dette. Vi giver besked her på hjemmesiden hvis og når den åbnes igen.

Formålet med Fond Under Konstruktion
Fonden Under Konstruktion har til formål at fremme politisk og kulturel debat og aktivisme. Dette sker primært gennem støtte til politiske og kulturelle projekter og Fonden giver især støtte til politisk græsrodsaktivisme. Fonden er skabt i sammenhæng med Cafe Under Konstruktion og Foreningen Under Konstruktion og blev oprettet i efteråret 2008. Fonden kan søges efter nedenstående kriterier og ansøgningsprocedurer.

Søgekriterier

Som nævnt er Fondens overordnede formål at give midler til politisk aktivisme samt til kulturelle og sociale formål. Aktiviteter, der kan tildeles midler skal være i overensstemmelse med cafeens målsætninger, som de kommer til udtryk i cafeens manifest. Dette vil sige at der bl.a. støttes aktiviteter som:

Arbejder for en kollektiv forståelse.
Arbejder imod undertrykkelse.
Arbejder for øget demokratisering og selvbestemmelse.
Arbejder for at udbrede politisk debat.

Derudover gælder følgende kriterier

Der gives ikke penge til partipolitiske formål. Der gives ikke penge til aktiviteter, der afholdes af partier, eller til organisationer af partipolitisk karakter. Der gives som udgangspunkt ikke penge til initiativer, hvis formål er at generere penge (fx støttefester). Derimod kan det i disse tilfælde være en mulighed at låne penge fra fonden. Ansøgninger til politisk aktivisme proiriteres som udgangspunkt højere, end initiativer hvis primære formål er at generere penge, eller rent kulturelle formål. Som udgangspunkt prioriteres flere mindre ansøgninger frem for få større og derfor forbeholder vi os ret til at støtte med mindre beløb end der søges. Der prioriteres ansøgere, der har svært ved at få penge fra andre fonde Gruppeansøgere prioriteres som udgangspunkt over ansøgninger fra enkeltpersoner.

Hvordan Fonden søges

Fonden Under Konstruktion søges gennem en e-mail til: fondunderkonstruktion(a)gmail.com. For at en ansøgning kommer i betragtning skal der indgå en kort beskrivelse af projektet og navnet, mail og telefonnummer på en kontaktperson. Derudover vil vi gerne, så vidt det er muligt have et overslag over budget for projektet samt oplyst hvis der er søgt penge andre steder og i givet fald hvor. Når alt dette er sendt til mailen vil vi behandle ansøgningen. Da vi arbejder med en flad struktur kan der forekomme lidt behandlingstid. Som hovedregel kan der for beløb under 5.000 kr. være op til 14 dages behandlingstid, dog i nogle tilfælde en månede og for beløb derover kan der være op til en måneds behandlingstid. Alle ansøgninger, uanset om de støttes eller ej, får som minimum et skriftligt svar. Hvis du er indforstået med overstående vil vi glæde os til at få din ansøgning.